เสื้อโปโล "To Be Number One พิษณุโลก"

บริษัท สินวรา การ์เม้นท์ จำกัด ได้รับความไว้วางจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้ผลิตเสื้อโปโลสีม่วงเพื่อใช้ในโครงการ "To Be Number One" โดยมีนายจักริน เปลี่ยนวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน คณะกรรมการโครงการ และได้มีคำสั่งเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมกันสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการ "To Be Number One จังหวัดพิษณุโลก" โดยมอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำเนินการผลิตเสื้อตราสัญญาลักษณ์โครงการ "To Be Number One จังหวัดพิษณุโลก" ขึ้น และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสวมเสื้อดังกล่าว ทุกๆวันพุธ ในการนี้จึงขอเชิญชวนให้ราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก To Be Number One และประชาชนทั่วไปร่วมกันสั่งซื้อเสื้อตราสัญญาลักษณ์ และสวมใส่ทุกวันพุธ 

 

ติดต่อสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ทาง
เฟสบุ๊คเพจ "เสื้อTo Be Number One พิษณุโลก"
ID LINE "2251eecd"
คุณณัฐธภา นพจินดา 081-5325263
คุณกาญจนา ศรรุ่ง 081-9733998
หรือติดต่อรับและส่งใบสั่งซื้อได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โทร 055-252052 ต่อ 610-612 
ตามวันและเวลาราชการ

ที่มา : https://www.facebook.com/เสื้อ-To-Be-Number-One-พิษณุโลก-506014372883548/