วันที่ 30 มีนาคม  7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวง ได้ให้ความไว้วางใจในการผลิตเสื้อโปโลสีฟ้า เพื่อร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” ภายในงานได้จัดนิทรรศการโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อาทิ นิทรรศการภาพโขนพระราชทาน นิทรรศการเกี่ยวกับพรรณไม้ในพระนาม 13 ชนิด นิทรรศการพัสตราลายผ้าราชินี และนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการป่ารักน้ำการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติ ด้วยเทคนิคการนำเสนอและบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบ Interactive โดยผู้เยี่ยมชมสามารถบันทึกภาพนิ่งและบันทึกภาพเคลื่อนไหว เช่น นกบิน น้ำตกไหล ต้นไม้เคลื่อนไหว เสมือนบรรยายกาศจริง ได้ด้วยแอคพลิเคชั่น Aurasma และนอกจากนั้นผู้เยี่ยมชมยังได้ชื่นชมความสวยงามของซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพรรณเป็นรูปนกยูง และร่วมลุ้นรับรางวัลกับกิจกรรม โชคลอยคว้า” และสลากบำรุงกาชาดไทย การไฟฟ้านครหลวง ลุ้นรางวัลทองคำแท่งหนัก 100 บาทและรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 4  ล้านบาท
ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ร่วมสนับสนุนการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวและร่วมออกร้านกาชาดเป็นประจำทุกปี
 

แหล่งที่มา : http://www.mea.or.th/content/detail.php?mid=87&did=1960&tid=1&pid=0