X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART

แผนกบรรจุ (Packing Department)

เรามีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทก่อนบรรจุทุกครั้ง และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพับผ้าด้วยเครื่องพับเสื้ออัตโนมัติ ทำให้เสื้อทุกตัวที่พับออกมาสวยงามและมีมาตราฐานเดียวกัน  รวมทั้งยังใช้วัสดุในการบรรจุสินค้าอย่างดีเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้าระหว่างจัดส่ง