X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART

WHO WE ARE
 

          บริษัท สินวรา การ์เม้นท์ จำกัด เริ่มประกอบธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยดำเนินการประกอบธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปประเภท เสื้อโปโล, เสื้อยืดคอกลม, เสื้อยืดคอวี, เสื้อแจ๊คเก็ต, ชุดยูนิฟอร์ม, กางเกง, หมวก, ผ้ากันเปื้อน, ถุงผ้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยผ้าอีกมากมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งหน่วยงาน องค์กร และบริษัทต่างๆ เราได้นำเทคโนโลยีด้านสิ่งทอมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในกระบวนการผลิตสินค้าให้สูงยิ่งขึ้น สินค้าของเราจึงได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยคุณภาพและความเอาใจใส่ต่อการผลิตสินค้า จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ