X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART

 
เราได้มุ่งเน้นโลโก้งานปักเป็นพิเศษ จนได้รับคำชมเชยจากลูกค้ามากมาย เนื่องด้วยโลโก้ปักของเรามีความละเอียดคมชัด และมีขั้นตอนแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับงานปัก เพื่อให้ได้ขนาดและสีสันที่เหมาะสมกับลายปัก ดังนั้นโลโก้ปักจึงออกมาได้สวยงามและตรงกับความต้องการของลูกค้า

ในแผนกปักโลโก้ของเรานั้น ได้ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรในระดับอุตสาหกรรมเพื่อได้ชิ้นงานที่มีมาตรฐานในระดับสากล ทั้งความคัมชัดของลาย ฝีเข็มที่ละเอียด และความรวดเร็วในการผลิตชิ้นงาน ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากเรา