X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART


          เป็นชนิดผ้าที่นิยมใช้ในการทำเสื้อยืดคอกลม เพราะด้วยคุณสมบัติของเนื้อผ้า ที่นุ่ม เบา สบายและราคาไม่แพง ความคงทนของโครงสร้างเนื้อผ้าที่จะทำให้เนื้อผ้าไม่ย้วยหรือขาดง่ายนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเส้นด้ายและเบอร์ของเส้นด้าย โดยปกติทางเราจะใช้ เบอร์ 20 และ เบอร์ 32